De VMSW

Ook de VMSW dient haar rechten op onroerende goederen geschikt voor de sociale huisvesting aan te bieden aan de woonmaatschappijen binnen wiens werkingsgebied deze gelegen zijn. De woonmaatschappij is verplicht deze onroerende goederen gelegen binnen haar werkingsgebied te verwerven, en dit uiterlijk op 1 januari 2028, in geval een woonmaatschappij die de rechtsopvolger is van een SHM, of binnen de vijf jaar na haar erkenning, in geval een nieuw opgerichte woonmaatschappij.

 

Deze woningen kunnen individueel worden overgedragen zoals woningen tussen SHM’s en woonmaatschappijen. U kan hier meer over lezen in het hoofdstuk omtrent de individuele overdrachten door SHM’s.