Vlaams Woningfonds

De woonmaatschappijen moeten zo snel mogelijk minstens het beheer van de onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting en die binnen haar werkingsgebied liggen, verwerven van de SHM’s, andere woonmaatschappijen, SVK’s en het Vlaams Woningfonds. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten de woonmaatschappijen die de rechtsopvolger zijn van een SHM alle rechten met betrekking tot de onroerende goederen, geschikt voor sociale huisvesting verwerven van de SHM’s, andere woonmaatschappijen, SVK’s en het Vlaams Woningfonds. Nieuw opgerichte woonmaatschappijen moeten deze rechten verwerven binnen de vijf jaar na hun erkenning.

 

Deze woningen kunnen individueel worden overgedragen zoals woningen tussen SHM’s en woonmaatschappijen. U kan hier meer over lezen in het hoofdstuk omtrent de individuele overdrachten door SHM’s.