(Tweede) vergadering van het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij

De beslissing tot overdracht van bedrijfstak in de verkrijgende maatschappij, wordt niet genomen door de algemene vergadering maar wel door het bestuursorgaan.

 

U nodigt uw bestuursorgaan uit voor de vergadering, binnen de termijn voorzien in uw statuten en/of uw intern reglement. Vermelden de statuten en/of het intern reglement geen oproepingstermijn? Dan raden wij aan uw bestuursorgaan minstens één week voor de vergadering uit te nodigen.

 

U plant de vergadering best vlak nadat de raad van bestuur van het overdragende OCMW de overdracht van bedrijfstak heeft goedgekeurd. U stuurt de uitnodiging ook naar de toezichthouder.

 

Als de verkrijgende maatschappij ook haar statuten zou wensen te wijzigen in het kader van de overname van de bedrijfstak en eventueel erkend wenst te worden als of te worden omgezet tot woonmaatschappij, zal u ook een buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende maatschappij moeten worden georganiseerd in aanwezigheid van een notaris, met naleving van de toepasselijke formaliteiten en verslagplichten die daar eventueel aan gekoppeld zijn.