Bijeenkomsten van het vast bureau van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij

Op de vergadering van het vast bureau van het overdragende OCMW en van het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij gebeurt:

 • de goedkeuring van

   

  • het voorstel tot overdracht

    

  • eventueel: de staat van activa en passiva (enkel wat betreft het overdragende OCMW en enkel als het gaat om een overdracht om niet)

    

  • de volmachten voor de praktische uitwerking van de overdracht

    

  • eventueel: het ontwerp van notariĆ«le overdrachtsakte

    

  • voor het overdragende OCMW: de oproeping en agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn

    

  • eventueel: het voorstel van de statutenwijzigingen; in dit geval het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij ook de uitnodiging en de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren. De raad voor maatschappelijk welzijn van het overdragende OCMW komt in elk geval samen.

De datum van het voorstel tot overdracht is de datum waarop het vast bureau van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij het voorstel tot overdracht goedkeuren.