Neerlegging en bekendmaking van het goedgekeurde voorstel van overdracht

Elke SVK en maatschappij moet het goedgekeurde voorstel van overdracht bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van elke maatschappij neerleggen. De griffie zorgt voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

U legt het voorstel tot overdracht neer bij de ondernemingsrechtbank .

 

Volgens het WVV gebeurt de neerlegging ten laatste zes weken voor de overdracht van bedrijfstak (dit is dus in elk geval minstens zes weken voordat de raad voor maatschappelijk welzijn van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij de overdracht van bedrijfstak hebben goedgekeurd). De griffie heeft nadien maximaal 10 dagen om de mededeling het voorstel tot overdracht te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Informeer tijdig de toezichthouder

U moet de toezichthouder informeren over de beslissingen van het vast bureau van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij. Dit doet u best op de dag waarop u het vast bureau van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij hield. Zo vangt de termijn voor de toezichthouder meteen aan.