Voorbereiden van de vergadering van het vast bureau van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij

Op het vast bureau van het overdragende OCMW en op het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij moet u het voorstel van overdracht voorleggen.

 

In geval van een overdracht om niet, moet op het vast bureau van het overdragende OCMW ook een staat van activa en passiva worden voorgelegd.

 

U leest hier over: