Externe begeleiding organisatieontwikkeling

De VMSW sloot een raamovereenkomst af met een pool van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in consultancy of adviesverlening in organisatieontwikkeling om u te ondersteunen bij de vorming van de woonmaatschappijen. De opdracht werd aan vijf ondernemingen gegund, waaruit u kan kiezen om u te laten adviseren bij de effectieve feitelijke fusie tot één woonmaatschappij.

 

Via minicompetitie kan u vanaf nu afnemen van de raamovereenkomst. U bent niet verplicht om deze raamovereenkomst te gebruiken, maar het kan u helpen om snel ondersteuning bij de effectieve vorming te krijgen.

 

Als u onder de voorwaarden van de fusiesteun valt, dan kunt u deze consultancyopdracht ook inbrengen als onkosten bij uw omvorming tot woonmaatschappij.

 

U vindt de contactgegevens van de gekozen firma's en hoe u net een minicompetitie organiseert in het luik woonmaatschappijen. Doordat we contactgegevens delen, heeft u voor deze pagina een login nodig (dit is uw Woonnet- of SVK-intranetaccount).

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met lopende visitaties van SHM’s?