Veelgestelde vragen

In de veelgestelde vragen verwijzen we naar de volgende documenten via de volgende afkortingen:

 • Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen: (D.09/07/2021)

   

 • De Vlaamse Codex Wonen van 2021: (VCW)

   

 • Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, goedgekeurd op 17/12/2021 (BVR 17/12/2021) (nog niet verschenen in Belgisch Staatsblad)

   

 • Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021: (BVCW)

Vorming van de woonmaatschappij

Wonen-Vlaanderen maakte vijf webinars om lokale besturen te informeren over de vorming van de woonmaatschappij. De webinars en bijhorende presentaties kan u hier terugvinden.

Op basis van alle vragen die gesteld werden tijdens de digitale vragenrondes werd er een vraag- en antwoorddocument opgemaakt.

Opbouw woonmaatschappijen

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

Bouw en renovatie

Overdrachten

Deze rubriek is gebaseerd op de uitwerking van het uitvoeringsbesluit dat de Vlaamse Regering op 15 oktober 2021 een eerste keer principieel goedkeurde. Deze regelgeving is dus niet definitief en kan nog wijzigen. De streefdatum om dit besluit in werking te laten treden, is 1 januari 2021.

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

Financiering

 1.  

 2.  

Interne werking en klantenwerking

 1.  

 2.  

 3.