Bijeenkomsten van de bestuursorganen

Op de vergadering van elk bestuursorgaan gebeurt:

 • de goedkeuring van:

  • het voorstel tot overdracht

  • het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (enkel wat betreft de overdragende maatschappij)

  • de volmachten voor de praktische uitwerking van de overdracht

  • eventueel: het ontwerp van notariĆ«le overdrachtsakte

  • voor de overdragende maatschappij: de uitnodiging en agenda van de buitengewone algemene vergadering

 • eventueel: engagement om aan de bodemsaneringsverplichtingen te voldoen

De datum van het voorstel tot overdracht is de datum waarop de bestuursorganen het voorstel tot overdracht goedkeuren.