Bijzonder schriftelijk verslag over de overdracht van algemeenheid

Het bestuursorgaan van de maatschappij die de overdracht van algemeenheid doet, stelt een omstandig schriftelijk verslag over de overdracht van algemeenheid op.

Met het verslag verantwoordt het bestuursorgaan de overdracht van algemeenheid en licht ze deze toe. Het is dus een toelichting bij het voorstel van overdracht.

 

In het omstandig schriftelijk verslag moet zeker staan:

  • de stand van het vermogen van de maatschappijen die aan de overdracht van algemeenheid deelnemen.

  • juridische en economische toelichting en verantwoording over: het waarom van de overdracht, haar voorwaarden, de wijze waarop ze gebeurt en haar gevolgen.

U vindt een model voor dit bijzonder schriftelijk verslag op de website van Wonen in Vlaanderen.

 

In dit verslag vermeldt u eveneens de vergoeding die wordt betaald voor de overdracht van de algemeenheid (verder in het draaiboek vindt u meer informatie over de vaststelling van de prijs).

 

U moet het bijzonder schriftelijk verslag niet openbaar maken; het is alleen voor de aandeelhouders (en kan eventueel worden opgevraagd door de toezichthouder). In tegenstelling tot het voorstel van overdracht is neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank dus niet nodig.