De bijzondere algemene vergadering van de overdragende maatschappij

U leest in het volgende hoofdstuk welke aanwezigheid en meerderheid u nodig heeft op de bijzondere algemene vergadering om de overdracht van algemeenheid te laten goedkeuren.