Registratierechten

Als er door de overdracht ten bezwarende titel van een algemeenheid onroerende goederen worden overgedragen, zal het verkooprecht principieel verschuldigd zijn (tenzij btw verschuldigd is). U moet dan nagaan of een verlaagd tarief of een bijzondere vrijstelling kan worden toegepast (SHM’s kunnen in de praktijk in principe genieten van een vrijstelling (kosteloze registratie) voor overdrachten in der minne van onroerende goederen).