Voorbereiden van de vergadering van het bestuursorgaan van elke bij de overdracht van algemeenheid betrokken maatschappij

Aan het bestuursorgaan van de overdragende SHM moet u het voorstel van overdracht en het bijzonder schriftelijk verslag van het bestuursorgaan voorleggen.

 

Aan het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij moet u het voorstel van overdracht voorleggen. Het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij moet geen bijzonder verslag over de overdracht van algemeenheid opstellen.