Personeelszaken

Bij een overdracht van algemeenheid aan een of meerdere bestaande maatschappijen bent u als overgenomen SHM verplicht om uw personeelsleden, bevoegde instanties en derden te informeren en documenten te bezorgen over de automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten.

 

U leest in dit hoofdstuk welke personen en organisaties u best tijdig informeert:

 

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen of HUURpunt via info@vvh.be en info@huurpunt.be.

Veelgestelde vragen

De vorming van de woonmaatschappijen brengt heel wat onzekerheden mee voor de personeelsleden. Hoe wordt daarmee omgegaan?