Bemerking m.b.t. arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten kunnen niet individueel worden overgedragen. Er is enkel een automatische (en collectieve) overdracht van arbeidsovereenkomsten mogelijk. Zodra de voorwaarden van CAO 32bis vervuld zijn is er sprake van een automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers die verbonden zijn aan de onderneming (of het deel van de onderneming) die worden overgenomen.

 

In de overgrote meerderheid van de gevallen zal CAO 32bis van toepassing zijn en zullen de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers automatisch worden overgedragen. Dat is ook het geval indien de overdracht van onderneming via verschillende afzonderlijke overeenkomsten wordt geregeld en de kern van de economische activiteiten wordt overgedragen van overlater naar overnemer.

 

In de uitzonderlijke gevallen waarin CAO 32bis toch niet van toepassing zou zijn, worden er in principe geen arbeidsovereenkomsten overgedragen. In die gevallen zullen volgens het protocol personeel (dat werd afgesloten tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en de Vlaamse regering) ad-hoc oplossingen worden uitgewerkt in lijn met CAO 32bis.

 

Heeft u hieromtrent vragen? Dan kunt u terecht bij de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen of HUURpunt via info@vvh.be en info@huurpunt.be.