Eerste vergadering van de bestuursorganen

Op de vergadering van elk bestuursorgaan gebeurt:

  • de goedkeuring van:

  • het voorstel tot overdracht

  • de volmachten voor de praktische uitwerking van de overdracht

  • eventueel: het ontwerp van notariĆ«le overdrachtsakte

  • eventueel: het voorstel van de statutenwijzigingen; in dit geval dient het bestuursorgaan ook de uitnodiging en de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren.

     

  • eventueel: engagement om aan de bodemsaneringsverplichtingen te voldoen (als niet bij het voorstel tot overdracht)

De datum van het voorstel tot overdracht is de datum waarop de bestuursorganen het voorstel tot overdracht goedkeuren.