Inkomstenbelastingen

Bij een overdracht ten bezwarende titel van een bedrijfstak zullen de meerwaarden die de overdragende maatschappij realiseert op de overgedragen activa in principe belastbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Een erkende SHM geniet van een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 5%.

 

Voor bepaalde meerwaarden kan de belasting gespreid worden in de tijd, als er voldaan is aan de voorwaarden van artikel 47 WIB (gespreide taxatie van meerwaarden).