Uw personeelsleden

U moet verplicht uw werknemers informeren en consulteren.

 

U valt namelijk onder de cao-wet en dus onder de cao nr.32bis. Als u de bepalingen van cao nr.32bis niet naleeft, dan kunnen administratieve geldboeten of strafrechtelijke sancties volgen. Plan uw informatie- en overlegmomenten in samenspraak met het sociaal secretariaat.

 

U plant best ten laatste 9 weken voor de tweede vergadering van de bestuursorganen van de betrokken maatschappijen een nieuw moment. Zo is het personeel op de hoogte van de laatste stand van zaken zoals de verwachte datum van de overgang, de juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang van een gedeelte van de onderneming, de weerslag op de arbeidssituatie van het personeel.

 

Al gebeurt de overdracht van de arbeidsovereenkomsten verbonden aan de overgedragen bedrijfstak automatisch, toch raden wij aan om alle betrokken werknemers een brief te sturen met de mededeling dat:

  • een overgang van een gedeelte van onderneming plaatsvond

     

  • hun arbeidsvoorwaarden ongewijzigd overgenomen worden

     

  • de nieuwe werkgever maatschappij X is.

Beperk uw communicatie niet tot dit strikt noodzakelijke.