Registratierechten

Als er bij de overdracht ten bezwarende titel van een bedrijfstak onroerende goederen worden overgedragen, zal het verkooprecht principieel verschuldigd zijn (tenzij btw verschuldigd is). Dan moet u nagaan of een verlaagd tarief of een bijzondere vrijstelling kan worden toegepast. SHM’s kunnen in de praktijk in principe genieten van een vrijstelling (kosteloze registratie) voor overdrachten in der minne van onroerende goederen.