Tweede vergadering van de bestuursorganen van de betrokken maatschappijen

De beslissing tot overdracht van bedrijfstak wordt in de betrokken maatschappijen genomen door de respectievelijke bestuursorganen, tenzij de statuten anders zouden voorzien.

 

U nodigt uw bestuursorgaan uit voor de vergadering, binnen de termijn voorzien in uw statuten en/of uw intern reglement. Als de statuten en/of het intern reglement geen oproepingstermijn vermelden, raden wij u aan uw bestuursorgaan minstens één week voor de vergadering uit te nodigen. U stuurt de uitnodiging ook naar de toezichthouder.

 

Als één van de betrokken maatschappijen eveneens haar statuten zou wensen te wijzigen in het kader van de overdracht van bedrijfstak en eventueel erkend te worden als woonmaatschappij, zal ook een buitengewone algemene vergadering van de betreffende maatschappij dienen te worden georganiseerd in aanwezigheid van een notaris, met naleving van de toepasselijke formaliteiten en verslagplichten die daar eventueel aan gekoppeld zijn. We gaan hier in dit basisscenario niet specifiek op in