Bekendmaking van de fusie (ondernemingsrechtbank, Belgisch Staatsblad)

De akten tot vaststelling van de besluiten tot fusie van de overnemende maatschappij en de overgenomen maatschappij(en) en (eventueel) de akten tot statutenwijziging worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. In de praktijk legt de notaris de notariƫle akte neer. De griffie zorgt voor de gelijktijdige bekendmaking van beide aktes binnen de 10 dagen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.