Bijeenkomsten van de bestuursorganen

Als de fusie niet gepaard gaat met een statutenwijziging, dan vinden de vergaderingen van de bestuursorganen van de betrokken maatschappijen minstens zes weken voor de buitengewone algemene vergaderingen plaats. Voor fusies die gepaard gaan met een statutenwijziging, raden wij aan om het fusievoorstel ten laatste negen weken voor de buitengewone algemene vergaderingen te agenderen op de bestuursorganen. Kadert de statutenwijziging in een erkenning van de fusiemaatschappij als woonmaatschappij, dan raden wij aan om deze termijn tot minstens veertien weken te verlengen.

 

In het hoofdstuk omtrent de uitnodigingen van de bestuursorganen, leest u meer over deze termijnen.

 

Op de vergadering van elk bestuursorgaan gebeurt:

 • de goedkeuring van:

  • het fusievoorstel

  • het bijzonder schriftelijk verslag van het bestuursorgaan (of het inbrengverslag in natura)

  • eventueel: de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen

  • eventueel: het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. Lees hierbij ook: bij de omzetting naar een woonmaatschappij.

  • voorstel van statutenwijziging

  • de volmachten voor de praktische uitwerking van de fusie

  • eventueel: het ontwerp van notariĆ«le akte

  • de uitnodiging en agenda van de buitengewone algemene vergadering

    

 • de kennisname van het ontwerp controleverslag van de commissaris (of het inbrengverslag in natura).

   

 • eventueel: de kennisname van het ontwerpverslag van de commissaris met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. Lees hierbij ook: uitzondering bij de omzetting naar een woonmaatschappij.

   

 • eventueel: de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging (als dit niet in het fusievoorstel opgenomen is)

   

 • eventueel: engagement om aan de bodemsaneringsverplichtingen te voldoen (als dit niet in het fusievoorstel opgenomen is)

De datum van het fusievoorstel is de datum waarop het bestuursorgaan het fusievoorstel goedkeurde.