Voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering

Als voorbereiding voor de nieuwe algemene vergadering dient u:

  1. Een nieuw bestuursorgaan samen te stellen

     

  2. De aandeelhouders te informeren en het aandeelhoudersregister tijdig te actualiseren

     

  3. De aandeelhouders de mogelijkheid te bieden tot uittreding uit de vennootschap of tot inkoop

     

  4. De uitnodiging en de agenda op te stellen