Wijziging samenstelling algemene vergadering na goedkeuring van de fusie

Onmiddellijk na het besluit tot fusie worden ook de eventuele statutenwijzigingen, samen met de eventuele bepalingen tot voorwerpswijziging (4/5-meerderheid vereist), goedgekeurd. Als dit niet gebeurt, blijft het besluit tot fusie zonder gevolg.

 

Alvorens over die statutenwijzigingen kan worden gestemd, moet de algemene vergadering even worden geschorst om de nieuwe aandeelhouders van de fusiemaatschappij tot de algemene vergadering toe te laten. Zij moeten immers mee over de voorgestelde statutenwijzigingen kunnen stemmen. Vergeet deze aandeelhouders dan ook niet uit te nodigen tot de algemene vergadering van de fusiemaatschappij met als agendapunt de voorgestelde statutenwijziging en, desgevallend, wijzigingen aan de samenstelling van het bestuursorgaan.