Overdracht huur

Kenmerken

Het staat elke verhuurder vrij de verhuur van zijn onroerend goed over te dragen aan een derde partij, die in de rechten en plichten treedt van de verhuurder. De situatie waarin de verhuurder zelf geen rechten heeft op een onroerend goed maar wel optreedt als verhuurder, is evenwel niet gebruikelijk. In dat geval ontstaat er geen nieuwe huur, de oude huur blijft bestaan. Dit is een toepassing van de contractsoverdracht.

 

Er zijn twee soorten contractsoverdracht die beide tot andere gevolgen leiden. De contractsoverdracht kan namelijk volkomen of onvolkomen zijn, naargelang de sociale huurder instemt of net niet. Aangezien zonder de instemming van de sociale huurder enkel een onvolkomen contractsoverdracht wordt bekomen, wordt de voorkeur gegeven aan het vruchtgebruik en de inbeheergave.