Schenking

Deze stap is relevant als u onroerende goederen in eigendom heeft en deze zonder dat hier iets voor verschuldigd is, wilt overdragen. Aangezien dit minder voorkomend zal zijn, beperken wij ons tot de essentie.

 

In dit deel leest u over: