Anderen

Uw sociaal secretariaat

Informeer elk sociaal secretariaat tijdig over de overdracht. Zo kunnen zij gegevens over de over te dragen personeelsleden onderling met elkaar uitwisselen (bijvoorbeeld personeels- en loongegevens). Het sociale secretariaat kan u ondersteunen om bepaalde administratie bij de sociale zekerheid in orde te brengen. Bijvoorbeeld, bij een Dimona-aangifte ‘uit dienst’ (gesplitste SHM en een Dimona-aangifte ‘in dienst’ (overnemende maatschappij) op het moment van de overdracht voor alle personeelsleden.

Verzekeringsmaatschappijen

Informeer elke arbeidsongevallenverzekeraar over de overdracht en elke verzekeringsmaatschappij. Vraag hen om de aansluitingsdocumenten en de verzekeringsreglementen te onderzoeken (bijvoorbeeld, de groepsverzekering aanvullend pensioen of hospitalisatieverzekering).

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Informeer elke externe dienst voor preventie en bescherming op het werk over de datum van de overdracht en het aantal over te dragen personeelsleden.

Kinderbijslagfonds

Informeer het kinderbijslagfonds over de overdracht. Vraag het kinderbijslagfonds om de aansluitingsdocumenten en de daarin voorziene voorwaarden te onderzoeken, met het oog op een eventuele opzegging, bijvoorbeeld omdat een overnemende maatschappij met een ander kinderbijslagfonds werkt.

RVA (bij bruggepensioneerden)

Heeft u bruggepensioneerde personeelsleden die mee naar een overnemende maatschappij gaan? Dan moet u de RVA tijdig verwittigen. Zij controleren namelijk of u de vervangingsplicht naleeft