Bekendmaking van de splitsing (ondernemingsrechtbank, Belgisch Staatsblad)

De akten tot vaststelling van de besluiten tot splitsing van de verkrijgende maatschappijen en van de gesplitste SHM en (eventueel) de akten tot statutenwijziging worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. In de praktijk legt de notaris de notariƫle akte neer. De griffie zorgt voor de gelijktijdige bekendmaking van beide aktes binnen de 10 dagen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.