Voorbereiding van de buitengewone algemene vergaderingen

Als voorbereiding voor de buitengewone algemene vergadering dient u:

  1. Een nieuw bestuursorgaan samenstellen

     

  2. Informeer de aandeelhouders en actualiseer tijdig het aandeelhoudersregister

     

  3. Als de splitsing gepaard gaat met de erkenning van een verkrijgende maatschappij als woonmaatschappij: verplichte mogelijkheid tot uittreding/inkoop van eigen aandelen

     

  4. De uitnodiging en de agenda