Het bijzonder schriftelijk verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris over de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen

Bijzonder schriftelijk verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan moet bepaalde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen verantwoorden in een bijzonder verslag .

 

Dit moet bij een splitsing in de volgende situaties:

  • de uitgifte van nieuwe soorten aandelen

  • de afschaffing van één of meerdere soorten aandelen

  • de gelijkstelling van rechten verbonden aan een soort aandelen met de rechten van een andere soort

  • de (on)rechtstreekse wijziging van rechten verbonden aan een soort aandelen

Bijzonder verslag van de commissaris

Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen (hetgeen nagenoeg steeds het geval zal zijn), dan beoordeelt de commissaris of deze financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel van belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, in te lichten.

Bekendmaking van de bijzondere verslagen

U moet de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, en bekendmaken bij mededeling.

Uitzondering bij de omzetting naar een woonmaatschappij

Wanneer u de rechten verbonden aan soorten van aandelen wijzigt om te komen tot de minimumvereisten om erkend te worden als woonmaatschappij, dan zijn die wijzigingen uitsluitend onderworpen aan het aanwezigheidsquorum, de meerderheidsvereiste en de procedure van de statutenwijziging in het algemeen. U moet zulke wijzigingen en de gevolgen dan niet in een bijzonder verslag verantwoorden.