Een nieuw bestuursorgaan samenstellen

Bij een splitsing door overneming wordt de samenstelling van de bestuursorganen van de verkrijgende maatschappijen vaak gewijzigd. Houd er daarbij rekening mee dat de interne besluitvorming bij de aandeelhouders (gemeenten, OCMW’s, provinciebesturen, …) om een kandidaat-bestuurder voor een of alle van de bestuursorganen van de verkrijgende maatschappijen voor te dragen, tijd vraagt.

 

Houd er ook rekening mee dat er specifieke regels gelden over de samenstelling van het bestuursorgaan. Die regels verschillen naargelang de verkrijgende maatschappij een SHM of een woonmaatschappij is.

De verkrijgende maatschappij is een SHM

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals dat blijft gelden voor SHM’s, bevat specifieke regels over de samenstelling van het bestuursorgaan. U vindt deze regels o.m. terug in artikel 4.36 §1 al.2, 15° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing op SHM’s (aantal bestuursleden, samenstelling en in artikel 4.97, derde lid Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing op SHM’s (ervaring en opleiding). U leest hierover meer in de rondzendbrief van Wonen-Vlaanderen van 14 januari 2015.

 

Wordt de verkrijgende maatschappij later omgevormd tot een woonmaatschappij, dan kan zij na de splitsing wel tijdelijk meer bestuurders hebben dan is toegelaten. U vindt de overgangsregeling terug in artikel 4.39/5, §8 Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Maakt de verkrijgende maatschappij van een van deze overgangsregeling gebruik, dan mag zij na de aanstelling van het eerste bestuursorgaan geen nieuwe bestuursleden aanstellen of bestuursmandaten verlengen zolang hun aantal te hoog is. Wordt de verkrijgende maatschappij uiteindelijk als woonmaatschappij erkend, dan loopt deze overgangsregeling ten laatste zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 af. Dat is namelijk de datum waarop de mandaten van alle zetelende bestuurders van een als woonmaatschappij erkende SHM een einde nemen.

De verkrijgende maatschappij is een woonmaatschappij

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 bevat in artikel 4.39/5 een aantal specifieke regels over de samenstelling van het bestuursorgaan. In het algemeen deel over de woonmaatschappijen leest u meer over de samenstelling van het bestuursorgaan van de nieuw opgerichte woonmaatschappij en van de woonmaatschappij die de rechtsopvolger is van een SHM.

 

De verkrijgende maatschappij kan na de splitsing wel tijdelijk meer bestuurders hebben dan is toegelaten. U vindt de overgangsregeling terug in artikel 4.39/5, §8 Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Maakt de verkrijgende maatschappij van deze overgangsregeling gebruik, dan mag zij na de aanstelling van het eerste bestuursorgaan geen nieuwe bestuursleden aanstellen of bestuursmandaten verlengen zolang hun aantal te hoog is. Gaat het om een woonmaatschappij die de rechtspersoonlijkheid van een SHM verderzet, dan loopt deze overgangsregeling ten laatste zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 af. Gaat het om een nieuwe woonmaatschappij, dan moet uiterlijk na de eerste vervanging of vernieuwing van alle mandaten van de leden van het bestuursorgaan aan het maximum aantal bestuurders zijn voldaan.