Voorbereiding van de vergadering van het bestuursorgaan van elke bij de splitsing betrokken maatschappij

Aan het bestuursorgaan van elke betrokken maatschappij moet u het splitsingsvoorstel, het bijzonder schriftelijk verslag van het bestuursorgaan en het controleverslag van de commissaris, voorleggen.

 

Belangrijk: het splitsingsvoorstel, het bijzonder schriftelijk verslag en het controleverslag zijn verplicht. Als ze ontbreken, kan dit leiden tot de nietigheid van de splitsing (artikel 12:20 WVV).

 

De aandeelhouders van alle betrokken maatschappijen kunnen wel afzien van het bijzonder schriftelijk verslag en het controleverslag. Maar, dit kan alleen met een unanieme beslissing. Als ze dit unaniem beslissen, is wel nog altijd een bijzonder verslag over de inbreng in natura (bv. de inbreng van onroerende goederen) nodig in de verkrijgende maatschappijen. Meer informatie over de inbreng in natura kunt u vragen via woonmaatschappij.wonen@vlaanderen.be.

 

In dit hoofdstuk leest u over: