Wijziging samenstelling algemene vergadering na goedkeuring van de splitsing

Onmiddellijk na het besluit tot splitsing worden ook de eventuele statutenwijzigingen, samen met de bepalingen tot voorwerpswijziging (4/5-meerderheid vereist), goedgekeurd. Als dit niet gebeurt, blijft het besluit tot splitsing zonder gevolg.

 

Alvorens over die statutenwijzigingen kan worden gestemd, moet de algemene vergadering even worden geschorst om de nieuwe aandeelhouders van de verkrijgende maatschappij tot de algemene vergadering toe te laten. Zij moeten immers mee over de voorgestelde statutenwijzigingen kunnen stemmen. Vergeet deze aandeelhouders dan ook niet uit te nodigen tot de algemene vergadering van de verkrijgende maatschappij met als agendapunt de voorgestelde statutenwijziging en, desgevallend, wijzigingen aan de samenstelling van het bestuursorgaan.