Kosten

Ereloon

Wanneer u voor de opmaak van de authentieke akte een beroep doet op een commissaris van de afdeling vastgoedtransacties, gebeurt de opmaak van een authentieke akte kosteloos. Doet u een beroep op een notaris, dan betaalt u een ereloon. U kiest voor elke overdracht vrij of u op de afdeling vastgoedtransacties of op een notaris een beroep doet, gegeven de gewenste timing van de overdracht.

 

Het ereloon van de notaris is vastgelegd in officiële tariefschalen die zijn goedgekeurd via koninklijk besluit. De erelonen zijn proportioneel en degressief, dat betekent dat het ereloon overeenstemt met een percentage van de verkoopprijs, dat kleiner wordt naarmate de verkoopprijs hoger is.

 

Om een simulatie te maken van het ereloon, kunt u een rekentool raadplegen die u vindt op de website notaris.be (bovenaan klikken op ‘bereken’).

 

Belangrijk: bij verkrijging van goederen door een SHM of woonmaatschappij wordt het ereloon gehalveerd.

Leveringskosten en kosten

Leveringskosten voor de verkoper

De kosten van de levering zijn normaal gezien ten laste van de verkoper. De partijen zijn echter vrij om hiervan af te wijken.

 

De leveringskosten zijn onder meer de kosten voor:

  • Het uitvoeren van opmetingen

  • De keuring van stookolietanks

  • De keuring van de elektrische installatie

  • Het samenstellen van het postinterventiedossier

  • In principe ook de kosten voor het afleveren van een bodemattest, tenzij voldaan is aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het nultarief vermeld in artikel 4.160/1 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 . Bij de aandachtspunten omtrent de voorbereiding van de overdracht van onroerende goederen leest u meer over deze kostenvrijstelling en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.

  • In principe ook het opvragen van stedenbouwkundige inlichtingen, maar voor de overdrachten naar woonmaatschappijen werd hiervoor een vrijstelling ingeschreven in artikel 5.2.1, § 1/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening . Bij de aandachtspunten omtrent de voorbereiding van de overdracht van onroerende goederen leest u meer over deze vrijstelling.

Kosten voor de koper

De kosten van de akten en andere extra kosten van de koop zijn normaal gezien voor de koper. De partijen zijn echter vrij om hiervan af te wijken.

 

De kosten van de akte en de andere bijkomende kosten zijn onder meer de voor:

  • Het ereloon van de notaris

  • Verkooprechten, btw, recht op geschriften

  • De kosten voor voorafgaande opzoekingen om de koop te kunnen laten doorgaan: kadaster, hypothecaire staat, fiscale notificaties;

  • De kosten voor de overschrijving op het kantoor Rechtszekerheid