Verkoop

Deze stap is enkel relevant als u onroerende goederen in eigendom wilt overdragen aan een SHM of woonmaatschappij tegen betaling van een geldsom.

 

In dit deel leest u over: