Bekendmaking van de splitsing (ondernemingsrechtbank, Belgisch Staatsblad)

De notulen van de buitengewone algemene vergaderingen, opgemaakt in authentieke vorm, worden bij uittreksel neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. In de praktijk legt de notaris de notariƫle akte neer. De griffie zorgt voor de gelijktijdige bekendmaking van beide aktes binnen de 10 dagen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.