Informeer tijdig de toezichthouder

U informeert de toezichthouder zoals bij elke vergadering van het bestuursorgaan of algemene vergadering. Dit doet u best meteen op de dag dat de buitengewone algemene vergaderingen plaatsvonden. Zo vangt de termijn voor de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de toezichthouder meteen aan.