Informeer uw leden transparant

Op de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vzw’s moet ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en heeft u een bijzondere meerderheid nodig. Verder in het draaiboek leest u meer over de aanwezigheid en meerderheid bij de buitengewone algemene vergaderingen .

 

Informeer daarom tijdig en transparant de leden over de beweegredenen van de splitsing en probeer via transparante communicatie een draagvlak voor de splitsing te creëren. Beperk u dus niet tot de wettelijke verplichting om hen inzage in de documenten te geven vooraf aan de buitengewone algemene vergadering. Verder in het draaiboek leest u meer over de documenten die u moet meesturen met de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering .