Datum van inwerkingtreding van de splitsing

De splitsing is voltrokken zodra de betrokken vzw’s daartoe overeenstemmend hebben beslist op hun buitengewone algemene vergaderingen. De buitengewone algemene vergaderingen van de vzw’s kunnen bovendien gezamenlijk beslissen om de inwerkingtreding van de splitsing uit te stellen tot een latere datum of de splitsing onder een of meer opschortende voorwaarden laten plaatsvinden..

 

Op die manier kunt u, als gewenst, met de reactietermijn van de toezichthouder rekening houden. U bent dan zeker dat de splitsing niet na het begin van de uitvoering ervan geschorst en/of vernietigd zal worden.

 

Wanneer wordt overwogen om de boekhoudkundige effectieve datum van de splitsing te plaatsen voor het moment van inwerkingtreding en aldus beroep te doen op de techniek van boekhoudkundige retroactiviteit, dan dienen de fiscale implicaties daarvan te worden afgestemd met een fiscaal adviseur.