Praktische opvolging na de splitsing

Nadat de juridische splitsing een feit is, moet u nog een aantal praktische zaken opvolgen.

Voorbeelden:

 • desgevallend melden van wijzigingen van de verkrijgende SVK’s in het rechtspersonenregister

   

 • het opstellen van een afsluitende jaarrekening van de gesplitste vzw

   

 • het ondernemings- en btw-nummer van de gesplitste vzw schrappen

   

 • alle belangrijke contacten (leveranciers, huurders, banken, etc.) informeren

   

 • desgevallend aanpassen van het UBO-register van de verkrijgende SVK’s

   

 • desgevallend aanpassen van het ledenregister van de verkrijgende vzw’s

Sowieso nemen de verkrijgende vzw’s ook de rechten en verplichtingen van de gesplitste vzw over, zoals de verplichtingen bij cao nr. 32 bis, gerechtelijke procedures, etc.