De buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vzw's voorbereiden

De algemene vergaderingen van de betrokken vzw’s zullen gevraagd worden om de splitsing goed te keuren. Deze vergaderingen zullen voor een notaris moeten gehouden worden.

 

Voor de uitnodigingen heeft u een actuele lijst van leden nodig, gebaseerd op de ledenregisters van de vzw’s. Actualiseer daarom tijdig het ledenregister zodat alle leden bekend zijn en u hen correct kan uitnodigen.

 

De wettelijke termijn om uw leden uit te nodigen is 15 dagen. Als er ook onroerend goed overgaat op de verkrijgende vzw’s, moet de notaris voldoende tijd krijgen om de opzoekingen met betrekking tot dit onroerend goed te doen. Er moet ook voldoende tijd voorzien worden voor de publieke leden van de betrokken vzw’s om de verrichting intern te laten goedkeuren.

 

Als naar aanleiding van de splitsing, een wijziging zou worden doorgevoerd in de samenstelling het bestuursorgaan van de verkrijgende SVK, hou er dan ook rekening mee dat de interne besluitvorming bij de aandeelhouders (gemeenten, OCMW’s, provincies, …) om een bestuurder aan te duiden in het nieuw bestuursorgaan tijd vraagt.

 

U leest hier verder over: