Bijzondere algemene vergadering van de overdragende vzw

Aanwezigheid en meerderheid bij de bijzondere algemene vergadering

Welke aanwezigheid en meerderheid heeft u nodig op de bijzondere algemene vergadering om de overdracht van algemeenheid te laten goedkeuren?

 

Het besluit om de overdracht van algemeenheid te doen wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, tenzij de statuten strengere regels bevatten.

 

De aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging zijn de volgende:

  • Minstens twee derde van de leden van de overdragende vzw moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Deze tweede bijzondere algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen zodra minstens 1 lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

     

  • Minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen moet instemmen. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Onmiddellijk na het besluit tot overdracht van algemeenheid worden in voorkomend geval ook de eventuele statutenwijzigingen goedgekeurd. Wanneer de statutenwijziging ook een wijziging van het voorwerp van de vzw inhoudt, vereist deze een 4/5-meerderheid. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.