Uw personeelsleden

U moet verplicht uw werknemers informeren en consulteren.

 

U valt namelijk onder de cao-wet en dus onder de cao nr.32bis. Als u de bepalingen van cao nr.32bis niet naleeft, dan kunnen administratieve geldboeten of strafrechtelijke sancties volgen. Plan uw informatie- en overlegmomenten in samenspraak met het sociaal secretariaat.

 

U plant best ten laatste 9 weken voor de bijzondere algemene vergadering van de overdragende vzw en de (tweede) vergadering van het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij een nieuw moment. Zo is het personeel op de hoogte van de laatste stand van zaken zoals de verwachte datum van de overgang, de juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang van de onderneming, de weerslag op de arbeidssituatie van het personeel.

 

Al gebeurt de overdracht van de arbeidsovereenkomsten automatisch, toch raden wij aan om alle betrokken werknemers een brief te sturen met de mededeling dat:

  • een overgang van onderneming plaatsvond

     

  • hun arbeidsvoorwaarden ongewijzigd overgenomen worden

     

  • de nieuwe werkgever maatschappij X is.

Beperk uw communicatie niet tot dit strikt noodzakelijke.