Voorbereiding van de vergadering van het bestuursorgaan van het overdragende SVK-vzw en de verkrijgende maatschappij(en)

Aan het bestuursorgaan van de overdragende vzw moet u het voorstel van overdracht en het bijzonder schriftelijk verslag van het bestuursorgaan voorleggen. In geval van een overdracht om niet, moet ook een staat van activa en passiva worden voorgelegd.

 

Aan het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij moet u het voorstel van overdracht voorleggen. Het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij moet geen bijzonder verslag over de overdracht van algemeenheid noch een staat van activa en passiva opstellen.

 

U leest hier over :