Bijeenkomsten van de bestuursorganen

Op de vergadering van elk bestuursorgaan gebeurt:

 • de goedkeuring van

   

  • het voorstel tot overdracht

    

  • eventueel: de staat van activa en passiva (enkel wat betreft de overdragende vzw en enkel als het gaat om een overdracht om niet)

    

  • de volmachten voor de praktische uitwerking van de overdracht

    

  • eventueel: het ontwerp van notariĆ«le overdrachtsakte

    

  • eventueel: het voorstel van de statutenwijzigingen; in dit geval dient het bestuursorgaan ook de uitnodiging en de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren.

De datum van het voorstel tot overdracht is de datum waarop de bestuursorganen het voorstel tot overdracht goedkeuren.