Kunnen entiteiten met verschillende rechtsvormen deelnemen aan dezelfde overdracht van bedrijfstak?

De meeste SVK’s hebben de rechtsvorm van een vzw. Sommige SVK’s hebben de vorm van een welzijnsvereniging of OCMW.

 

Aangezien de meest voorkomende rechtsvorm van een SVK een vzw is, wordt in dit hoofdstuk van het draaiboek enkel ingegaan op de overdracht van bedrijfstak waarbij het overdragende SVK de rechtsvorm heeft van een vzw.

 

Over de SVK’s die de vorm van een welzijnsvereniging of een OCMW hebben aangenomen, leest u verder in dit draaiboek meer.

 

Zowel woonmaatschappijen als SHM’s, weliswaar op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij, kunnen als verkrijgende entiteit bij een overdracht van bedrijfstak betrokken zijn.

 

SHM’s en woonmaatschappijen kunnen verschillende rechtsvormen hebben:

  • De SHM’s hebben de rechtsvorm van een (oneigenlijke) CVBA-VSO, een NV-VSO of een BV.

    In theorie is het ook mogelijk dat een SHM de rechtsvorm heeft van een NV, waarvan de statuten werden geconformeerd aan het WVV. Er zijn bij het opstellen van het draaiboek geen dergelijke SHM’s. Daarom behandelen we deze hypothese verder niet.

  • De woonmaatschappij zal steeds de rechtsvorm hebben van een BV.

Entiteiten met verschillende rechtsvormen kunnen onderling deelnemen aan eenzelfde overdracht van bedrijfstak. Voor zo’n overdracht van bedrijfstak is vooraf geen omvorming in dezelfde rechtsvorm nodig. Merk wel op dat in bepaalde gevallen het overdragende SVK-vzw of de verkrijgende maatschappij haar statuten zal moeten aanpassen. Als de statuten nog niet in overeenstemming werden gebracht met het WVV, zal dat bij die gelegenheid moeten gebeuren.

 

Bij het opstellen van dit draaiboek was de meest voorkomende rechtsvorm van een SHM een (oneigenlijke) cvba-vso. Daarom focust dit draaiboek op herstructureringen waarbij de betrokken maatschappijen de rechtsvorm hebben van een (oneigenlijke) cvba-vso. Waar nodig worden de afwijkingen voor de nv-vso’s en de bv’s aangestipt.