Voorbereiden van de vergadering van het bestuursorgaan van het overdragende SVK-vzw en de verkrijgende maatschappij

Op de bestuursorganen van de betrokken entiteiten moet u het voorstel van overdracht voorleggen.

 

In geval van een overdracht om niet, moet aan het bestuursorgaan van de overdragende vzw ook een staat van activa en passiva worden voorgelegd.

 

U leest hier verder over: