Aandachtspunten bij verkoop onroerende goederen aan woonmaatschappij

De voorkeur is om alle overdrachten van onroerende goederen bij de vorming van de woonmaatschappijen tegen een vergoeding in aandelen (via herstructurering) te laten verlopen. Dit is echter niet in alle situaties mogelijk. In zo’n geval kunt u afwijken van de preferente overdrachtswijze en kan de overdracht via een verkoop gebeuren.

 

Wonen in Vlaanderen maakte een document op waarin u leest over de volgende aandachtspunten bij verkopen van onroerende goederen aan de woonmaatschappijen, opgesplitst al naargelang de actor die overdraagt (lokaal bestuur, SHM/WM of Vlaams Woningfonds):

  • de over te dragen onroerende goederen

  • de prijsbepaling

  • de voorbereiding van de akte

  • de aanvraag van de financiering

  • de ondertekening van de akte

  • de aandachtspunten na de ondertekening van de akte

U kan dit document raadplegen via onze website.

 

Belangrijk: dit document wordt bijgewerkt bij wijzigende regelgeving. Raadpleeg daarom steeds de meest recente versie op de website