Datum van inwerkingtreding van de overdracht van bedrijfstak

De overdracht van bedrijfstak is voltrokken op het ogenblik van het verlijden van de notariële overdrachtsakte, tenzij de betrokken entiteiten uitdrukkelijk een andere overdrachtsdatum wensen te voorzien of de overdracht onder een of meer opschortende voorwaarden laten plaatsvinden.

 

Op die manier kunt u, indien gewenst, met de reactietermijn van de toezichthouder rekening houden. U bent dan zeker dat de overdracht van bedrijfstak niet na het begin van de uitvoering ervan geschorst en/of vernietigd zal worden.

 

Bovendien, als de overdracht van bedrijfstak wordt gedaan ten voordele van een bestaande SHM, vindt de overdracht plaats onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij.