Staat van activa en passiva

Bij een overdracht van bedrijfstak om niet, voorziet de overdragende SVK in een tussentijdse staat van activa en passiva van de SVK die niet meer dan drie maanden vóór de vergadering van de raad van bestuur van de SVK die over het voorstel van overdracht moet besluiten, is afgesloten. De activa en passiva worden hierbij gewaardeerd tegen de werkelijke waarde.

 

Deze staat van activa en passiva wordt aan het voorstel van overdracht toegevoegd.